Scroll to top

Webkomplet

Co musíte vidět

Logo FEO

Logo pro firmu FEO digital agency, s.r.o., dříve Foreveryone. Logo vychází ze základních myšlenek, kterými se firma nově řídí:

  1. Klient na prvním místě
  2. Vše pod jednou střechou

Tři vnější „růžové“ objekty značí tři oddělení firmy:

  1. Marketing
  2. Development
  3. Optimization

Tyto tři oddělení se starají o klienta. Klient je znázorněn černým objektem uprostřed. Tento objekt také značí „play“ což odkazuje na digitální svět a že díky němu to funguje.

Watch Me Grow Up je můj nedávný projekt, kde zachycuji první rok života jedné malé princezny.